Remote Desktop Lisansının Süresini Öğrenmek

Bildiğimiz üzere Windows Server üzerinde en fazla aynı anda iki Remote Dektop bağlantısına izin vermektedir, daha fazla Remote Desktop bağlantısına ihtiyacı olan yöneticiler sunucu üzerinde Remote Desktop Service özelliğini aktif hale getirmektedir. Remote Desktop Service ile sunucu üzerinde aynı anda 250 bağlantıya kadar izin verilmektedir, (Bkz. https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd320342(v=ws.10).aspx ) Microsoft RDS özelliğini son çıkan server versiyonlarında 120 güne kadar ücretsiz sunmaktadır, aşağıda server verisonlarına göre sunulan ücretsiz gün sayılarını görebilirsiniz.
İşletim Sistemi Ücretsiz Kullanma Süresi
Windows Server 2012 R2 120
Windows Server 2012 120
Windows Server 2008 R2 120
Windows Server 2008 120
Windows Server 2003 R2 120
Windows Server 2003 120
Windows 2000 90
Sunucumuza Lisans eklemiş olabiliriz yada demene sürümünü kullanıyor olabiliriz  her iki durumda da  Remote Desktop Servisi üzerindeki lisansımızın kalan gün süresini öğrenmek isteyebiliriz, bunun için aşağıdaki komutu admin haklarına sahip olarak çalıştırılmış komut satırına yazmamız yeterlidir. Çalıştırılan komut sonucunda DaysLeft kısmında kalan lisans süremizin 1 gün olduğunu görüyoruz.

Site Footer